Wyszukiwanie...

loupe-icon
Select your location

Polityka cookies

Polityka cookies

Postanowienia wstępne

Niniejsza Polityka cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez MOWI Poland Sales Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 415, 80-309, Gdańsk, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000293627, NIP:9581574309, REGON: 220510788, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości: 1 087 500 zł, w całości wpłacony, zwana dalej „Usługodawcą”.

Pliki cookies

Pliki cookies są to dane informatyczne – pliki tekstowe, które zostają automatycznie zapisane na urządzeniu końcowym Użytkownika w czasie korzystania ze strony internetowej Usługodawcy.
Pliki cookies stosowane przez Usługodawcę są bezpieczne dla urządzeń Użytkownika, w szczególności przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Pliki cookies zawierają zazwyczaj nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu Użytkownika, przypisaną wartość oraz czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach strony internetowej prowadzonej przez Usługodawcę.

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie poprzez modyfikacje ustawień przeglądarki, z której korzysta zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez niego do urządzeń Użytkownika.

Użytkownik możne także w każdej chwili usunąć pliki cookies, wybierając odpowiednią opcję w swojej przeglądarce internetowej.

Rodzaje wykorzystywanych plików cookies

Usługodawca wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies tj. cookies sesyjne oraz cookies trwałe.
Cookies sesyjne – przechowywane są na urządzeniu Użytkownika do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. W momencie zamknięcia przeglądarki pliki cookies, informacje zostają trwale usuwane z pamięci urządzenia Użytkownika. Mechanizm tego typu plików nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani czy danych poufnych z urządzenia Użytkownika.
Cookies trwałe – przechowywane są na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Pliki te, inaczej niż cookies sesyjne nie są kasowane w wyniku zakończenia sesji przeglądarki. Mechanizm tego typu plików nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani czy danych poufnych z urządzenia Użytkownika.

Cele zbierania plików cookies

Pliki cookies są stosowane w celu zoptymalizowania działania stron internetowych Usługodawcy, w tym poprzez zidentyfikowanie Użytkownika pozwalają na wyświetlenie mu najlepiej dostosowanej i zindywidualizowanej treści.

Usługodawca używa pliki cookies w szczególności w następujących celach:

  • konfiguracji i modernizacji funkcjonalności stron internetowych,
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci serwisu internetowego marineharvestpolska.pl korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, których administratorem jest Google Inc z siedzibą w USA,
  • określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych oraz w celu dokładniejszego dopasowania przekazu reklamowego z uwzględnieniem lokalizacji oraz zachowań Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdWords, którego administratorem jest Google Inc. z siedzibą w USA, określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense, którego administratorem jest Google Inc. z siedzibą w USA,
  • popularyzacji stron internetowych Usługodawcy za pomocą:
    serwisu społecznościowego Facebook.com, którego administratorem jest Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedziba w Irlandii,serwisu społecznościowego Plus.google.com, którego administratorem jest Google Inc., z siedzibą w USA,serwisu społecznościowego Istagram.com, którego administratorem jest Istagram LLC. z siedzibą w USA.

Informacje kontaktowe

MOWI ASA
Nr tel.: +47 21 56 23 00
E-mail: privacy@MOWI.com

Adres: MOWI ASA, Sandviksbodene 77A, 5035 Bergen, NorwegiaOur website address is: https://MOWI-salmon.es.